Enpresaren ekonomia (Laborantza Ganberako ikastaroa)

5. ikasgaia: Kostuen kontabilitatea: direct costing eta full cost

8. ikasgaia: Erabakiak ziurgabetasun eta arrisku egoeretan
Ikasmateriala

Advertisements
Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

Statistics for Business, 2017-2018

Course material

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2017-2018: Estatistika enpresara aplikatua

  • Azterketako formularioa ikasmaterialaren barruan dago.
  • Errepikatzaileentzat oharra: nik lehen 7 astetan eman dut klasea, aurreko urteetan lehen zatia deitzen zen hura alegia. Lehen zati horretan, hauek dira eduki berriak aurreko urtearekiko: egunkari saltzailearen problema eta banaketa geometriko eta binomial negatiborako R aginduak . Bigarren zaita Andoni Maiza irakasleak emango du, zati horretan sartuko den/ez den edukiari buruz harekin jarri harremanetan. Aurreko urte batetik (duela 2 ikasturtetik atzera) gainditutako zatiak gorde egiten dira, orduan adierazi bezala.

Ikasmateriala

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

Estatistika eta datuen analisia, 2017-2018

NOTAK: TESTA ETA ARIKETA (zuzenduta)

Urtarrileko azterketa ebatzia

AZTERKETARAKO MATERIALA

Boto haztatuko sistemak:

Formularioa (2018-01-02an eguneratua – zabalera ezberdineko tarteak dituzten histogramako zutabeen altuerak, dentsitateak alegia, kalkulatzeko formula gehituta, ikasle batek eskatuta)

Kuantilen kalkulurako txantiloiak (azterketara eramateko, nahi izanez gero)

Lorenz kurbarako txantiloiak (azterketara eramateko, nahi izanez gero)

Khi-karratu kalkulatzeko txantiloiak (azterketara eramateko, nahi izanez gero: errekortatu behar duzun zutabe eta errenkada kopurua)

IKASMATERIALA

Inkestei buruzko elkarrizketa Radio5 irratian:Narciso Michavila, GAD3 demoskopia-enpresako presidentea eta horri buruz landu beharreko galderak. Galderak labur baino zehatz landu behar dira. Azterketako testean horiei buruzko galdera bat edo bi sartuko dira, aukerak emanda noski.

Azken ikasgaia: botu haztatuko sistemak (azterketa-egunean aurkeztu beharreko ariketa baten bitartez ebaluatuko da: xehetasunak laster emango dira).

Irakasgaiaren ikasmateriala

Denbora-serieak: kalkulu-orria

Asoziazioa: 6garren ariketako datuak.

2016-17 ikasturteko azterketa ebatziak

BESTELAKO INFORMAZIOA

Aurkezpena

ERREPIKATZAILEENTZAT EDUKI BERRIAK:

LEHEN ZATIA: adar-hostoen diagrama (2. ikasgaia), Cohen-en d (4. ikasgaia)

BIGARREN ZATIA: Eta (9. ikasgaia); drift metodoa eta erregresio-metodoa, joeradun serieetan aurresanak egiteko (leunketa esponentzial bikoitza, berriz, ez da sartzen, aipatu egiten da soilik), aurresanak osagaien bereizketa egin eta gero, zenbaki indizeak (gai berria).

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

Estatistika enpresara aplikatua, 2016-2017

Uztaila: azterketa praktikoa ebatzita

Uztaila: testeko notak

Ekaineko azterketa ebatzia, testeko erantzunen azalpenekin batera.

———————————————

Ekaina: Testeko notak

——————————————–

Laguntza-orri bat (ezin da azterketara eraman): R softwarea

Azterketari buruzko informazioa:

Eraman daitezkeen taulak:

Taulak: Normala, Student t eta khi karratu

Bolada- eta Wilcoxon-taulak

Formularioaren behin betiko bertsioa (azterketan txertatuko dena, testean nahiz praktikan)

———————————–
Fitxak

Laburpena: zorizko aldagaiak, itxaropena eta bariantza (ezin da azterketan erabili eta ikasteko laguntza gisa bakarrik ematen da)

Laburpena: lehen ikasgaia (ezin da azterketan erabili eta ikasteko laguntza gisa bakarrik ematen da)

——————————–

Bederitzagarren: konfiantza-tarteak: ariketak eta ebazpenak (azken eguneraketa: maiatzak 12, ostirala, 08:00; +laburpena, + zuzenketa txikiak)

——————————–

Errepikatzaileentzat eduki berria ikasgai honetan: bariantzari buruzko froga, hipotesi nulurako irizpide berriak

Zortzigarren: froga parametrikoak (gardenkiak)

Froga parametrikoak: ariketak eta ebazpen guztiak

——————————–

Zazpigarren: balidazio ariketen ebazpenak

Zazpigarren: balidazio ariketak (azken eguneraketa, apirilak 29: + wilcoxon ariketa)

Zazpigarren: Inferentziarako sarrera. Balidazioa. (gardenkia, azken eguneraketa: Wilcoxon, apirilak 28)

——————————–

Seigarren ikasgaia: ariketa zerrenda

Seigarren ikasgaia: ariketen ebazpenak

Seigarren ikasgaia: Banaketa normala eta LTZ

———————————-

EDUKI BERRIA ERREPIKATZAILEENTZAT:

Itzuli-aldiak, Poisson banakuntzan

Bostgarren ikasgaia: Poisson ariketen ebazpenak

Bostgarren ikasgaia: Poisson prozesuak (+ banakuntza uniformea) -ARIKETAK

Bostgarren ikasgaia: Poisson prozesuak (+ banakuntza uniformea) (gardenkiak)

———————————–

EDUKI BERRIA ERREPIKATZAILEENTZAT:

Itzuli-aldiak, banakuntza binomialean

Laugarren ikasgaia: prozesu binomialei buruzko ariketak (ebazpenak)

Laugarren ikasgaia: prozesu binomialei buruzko ariketak

Laugarren ikasgaia: prozesu binomialak (gardenkiak) (azken eguneraketa: 2017-03-17, +itzuli-aldiak)

————————————-

Hirugarren ikasgaia: Itxaropena eta bariantza (ariketen ebazpenak) (azken eguneraketa: 2017-03-15)

Hirugarren ikasgaia: Itxaropena eta bariantza (ariketak)

Hirugarren ikasgaia: itxaropena eta bariantza (gardenkiak)

—————————————-

Bigarren ikasgaia: Zorizko aldagaiak (ariketen ebazpenak)

Bigarren ikasgaia: Zorizko aldagaiak (ariketak)

Bigarren ikasgaia: Zorizko aldagaiak (gardenkiak)

—————————————-

Probabilitate-zuhaitzak

Lehen ikasgaia: Probabilitate-kalkulua (azken eguneraketa, 2017/2/23, 14:49, froga estatistikoak, klaseko iruzkinak eta beste txertatuta)

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

Datuen analisia, 2016-2017

Ekaineko testeko notak

Ekaineko azterketa ebatzia

azterketak zuzentzen …

Urtarrileko azterketa ebatzia (prak+test) (azken eguneraketa, zuzenketatxoren batekin, 2017-06-12) (beste azken zuzenketa bat: 6. orriaren bukaeran, Pearson koefizientea bariantzekin kalkulaturik dago eta desbideratzeekin (erroekin) eman behar da: azken emaitza 0.11 da gutxigorabehera)

Nota guztiak

Praktika zutabean praktikan lortu den nota agertzen da (8en gainean). Testeko erantzun zuzen bakoitzak 0.1 balio du. Guztirako nota honela kalkulatu da: 0.9(praktika+ongi*0.1)+Rko nota. Hain zuzen, azterketak %90 balio du, eta Rk %10. Dezimalak gehiegiz borobilduko dira dezimal bakar batera, espedientean sartzeko (adibidez, 6.155 –> 6.2).

Rko nota ekainerako ere gorde eta kontuan hartzen da. Ekainean testa eta praktika izango dira. Testean ez da minimorik izango praktika zuzentzeko, baina oker bakoitzeko kendu egingo da.

Hurrengo egunen batean notak GAURera sartuko dira eta orduan jakinaraziko da berrikuspen-data. Okerren bat ikusten baduzue, mesedez ohartarazi emailez, berrikusketa baino lehen.

Errepikatzaileen kasuan, azterketa 10 gainean ebaluatu da (praktika, 8; testa, 2). Aprobatu ez dutenei ekainerako zer geratu zaien gogoratzen zaie azken zutabean eta zenbateko nota atera behar duten. Aprobatu dutenei azken nota honela kalkulatuko zaie: 5+(atera duten nota – atera behar zutena aprobatzeko)/2

TESTA (urtarrila)

Erantzun zuzenak:

A EREDUA: DDCDB-CCACA-AAAAD-DDCCC

B ETA C EREDUAK: CDBCC-DDACA-AADDD-AACCC

Azterketako formularioa (behin betikoa, ez da azterketara eraman behar, azterketaren orri-sortan txertatuko denez)

ERREPIKATZAILEENTZAKO OHARRA: Lehen zatian efektuaren tamaina eta kontzentrazio neurri berriak ikasi dira. Bigarren zatian, gamma (asoziazio neurria) eta joeradun serieetarako leunketa esponentziala dira puntu berriak.

11. ikasgaia: denbora-serieak

Leunketa esponentzial bikoitza: ariketa

Erregresioa: ariketa-zerrenda era trinkoan (PDF)

10. ikasgaia: erregresioa

9. ikasgaia: korrelazioa

R: 8. praktika (zuzenketa batzuekin bigarren orrian)

R: 7. praktika

R: 6. praktika

R: 5. praktika

R: 4. praktika

Zortzigarren ikasgaia: Asoziazioa

Zazpigarren ikasgaia: Diapositibak: kontzentrazioa eta pobrezia , eta ariketen esteka.

Seigarren ikasgaia: Kaxa diagrama eta beste

Bostgarren ikasgaia: Diapositibak: alborapena eta kurtosia (modu trinkoan), eta ariketen esteka (aukeran, enuntziatuak PDFn)

R frogari buruzko argibideak

Laugarren ikasgaia

Hirugarren ikasgaia

Bigarren ikasgaia

Lehen ikasgaia

Fitxak

ESTEKAK

Wikibooks

R grafikoen irudi galeria, kodearekin batera

TXANTILOIAK

Interpolaziorako

Lorenz kurbak eratzeko

BESTELAKOAK

Aurkezpena

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2016: Estatistika aplikatua

Uztaileko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Nota guztiak

2016ko ekaineko bigarren zatiko azterketa ebatzia (t+p)

2016KO EKAINEKO LEHEN ZATIKO AZTERKETA EBATZIA (T+P)

Maiatzeko bigarren zatiko azterketa ebatzia (azken bertsioa: 05-14. 15:13)

Diapo: froga parametrikoak

Eskema: froga parametrikoak

Bolada frogarako taula

Wilcoxon: bigarren orria soilik inprimatu

Diapo: inferentzia

Taulak: normala, Student t eta khi karratu

Slides: banakuntza normala

Martxoko lehen zatiko azterketa ebatzia (prak+test)

BIGARREN ZATIA

Diapositibak: Poisson eta esponentziala

LEHEN ZATIA

Laburpena: zorizko aldagaiak eta horien ezaugarriak

Laburpena: probabilitate-kalkulua (bigarren edizioa) (ezin da azterketan bertan erabili eta ikasteko laguntza gisa bakarrik dago hemen)

Diapositibak: prozesu binomialak

Diapositibak: utilitate-funtzioak

Diapositibak: za-en ezaugarriak

Diapositibak: zorizko aldagaiak

BESTELAKOAK

Koadernorako izena emandako ikasleen zerrenda: zerrendan ez dagoenak ezin du koadernoa aurkeztu

Wikiliburuak: probabilitate-problemak

Fitxak

Ikasgida

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi