Estatistika enpresara aplikatua, 2016-2017

Azterketari buruzko informazioa:

Eraman daitezkeen taulak:

Taulak: Normala, Student t eta khi karratu

Bolada- eta Wilcoxon-taulak

Formularioaren behin betiko bertsioa (azterketan txertatuko dena, testean nahiz praktikan)

Froga parametrikoei buruzko problema pratikorik badago.

Ez dago konfiantza-tarteei eta balidazioari buruzko problema praktikorik.

Ez dago zorizko aldagaiei (2garren gaia) buruzko problema praktikorik.

Hiru problema praktiko daude.

Testean 20 galdera daude eta 2.5 puntu balio du: 10 lehen zatikoak (Poisson baino lehen) eta 10 bigarrenekoak (Poisson eta ondorengoa).

———————————–
Fitxak

Laburpena: zorizko aldagaiak, itxaropena eta bariantza (ezin da azterketan erabili eta ikasteko laguntza gisa bakarrik ematen da)

Laburpena: lehen ikasgaia (ezin da azterketan erabili eta ikasteko laguntza gisa bakarrik ematen da)

——————————–

Bederitzagarren: konfiantza-tarteak: ariketak eta ebazpenak (azken eguneraketa: maiatzak 12, ostirala, 08:00; +laburpena, + zuzenketa txikiak)

——————————–

Errepikatzaileentzat eduki berria ikasgai honetan: bariantzari buruzko froga, hipotesi nulurako irizpide berriak

Zortzigarren: froga parametrikoak (gardenkiak)

Froga parametrikoak: ariketak eta ebazpen guztiak

——————————–

Zazpigarren: balidazio ariketen ebazpenak (azken eguneraketa, apirilak 29:+ wilcoxon ariketa)

Zazpigarren: balidazio ariketak (azken eguneraketa, apirilak 29: + wilcoxon ariketa)

Zazpigarren: Inferentziarako sarrera. Balidazioa. (gardenkia, azken eguneraketa: Wilcoxon, apirilak 28)

——————————–

Seigarren ikasgaia: ariketa zerrenda

Seigarren ikasgaia: ariketen ebazpenak

Seigarren ikasgaia: Banaketa normala eta LTZ

———————————-

EDUKI BERRIA ERREPIKATZAILEENTZAT:

Itzuli-aldiak, Poisson banakuntzan

Bostgarren ikasgaia: Poisson ariketen ebazpenak

Bostgarren ikasgaia: Poisson prozesuak (+ banakuntza uniformea) -ARIKETAK

Bostgarren ikasgaia: Poisson prozesuak (+ banakuntza uniformea) (gardenkiak)

———————————–

EDUKI BERRIA ERREPIKATZAILEENTZAT:

Itzuli-aldiak, banakuntza binomialean

Laugarren ikasgaia: prozesu binomialei buruzko ariketak (ebazpenak)

Laugarren ikasgaia: prozesu binomialei buruzko ariketak

Laugarren ikasgaia: prozesu binomialak (gardenkiak) (azken eguneraketa: 2017-03-17, +itzuli-aldiak)

————————————-

Hirugarren ikasgaia: Itxaropena eta bariantza (ariketen ebazpenak) (azken eguneraketa: 2017-03-15)

Hirugarren ikasgaia: Itxaropena eta bariantza (ariketak)

Hirugarren ikasgaia: itxaropena eta bariantza (gardenkiak)

—————————————-

Bigarren ikasgaia: Zorizko aldagaiak (ariketen ebazpenak)

Bigarren ikasgaia: Zorizko aldagaiak (ariketak)

Bigarren ikasgaia: Zorizko aldagaiak (gardenkiak)

—————————————-

Probabilitate-zuhaitzak

Lehen ikasgaia: Probabilitate-kalkulua (azken eguneraketa, 2017/2/23, 14:49, froga estatistikoak, klaseko iruzkinak eta beste txertatuta)

——————————————————————————–

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

Datuen analisia, 2016-2017

Urtarrileko azterketa ebatzia (prak+test)

Nota guztiak

Praktika zutabean praktikan lortu den nota agertzen da (8en gainean). Testeko erantzun zuzen bakoitzak 0.1 balio du. Guztirako nota honela kalkulatu da: 0.9(praktika+ongi*0.1)+Rko nota. Hain zuzen, azterketak %90 balio du, eta Rk %10. Dezimalak gehiegiz borobilduko dira dezimal bakar batera, espedientean sartzeko (adibidez, 6.155 –> 6.2).

Rko nota ekainerako ere gorde eta kontuan hartzen da. Ekainean testa eta praktika izango dira. Testean ez da minimorik izango praktika zuzentzeko, baina oker bakoitzeko kendu egingo da.

Hurrengo egunen batean notak GAURera sartuko dira eta orduan jakinaraziko da berrikuspen-data. Okerren bat ikusten baduzue, mesedez ohartarazi emailez, berrikusketa baino lehen.

Errepikatzaileen kasuan, azterketa 10 gainean ebaluatu da (praktika, 8; testa, 2). Aprobatu ez dutenei ekainerako zer geratu zaien gogoratzen zaie azken zutabean eta zenbateko nota atera behar duten. Aprobatu dutenei azken nota honela kalkulatuko zaie: 5+(atera duten nota – atera behar zutena aprobatzeko)/2

TESTA (urtarrila)

Erantzun zuzenak:

A EREDUA: DDCDB-CCACA-AAAAD-DDCCC

B ETA C EREDUAK: CDBCC-DDACA-AADDD-AACCC

Azterketako formularioa (behin betikoa, ez da azterketara eraman behar, azterketaren orri-sortan txertatuko denez)

ERREPIKATZAILEENTZAKO OHARRA: Lehen zatian efektuaren tamaina eta kontzentrazio neurri berriak ikasi dira. Bigarren zatian, gamma (asoziazio neurria) eta joeradun serieetarako leunketa esponentziala dira puntu berriak.

11. ikasgaia: denbora-serieak

Leunketa esponentzial bikoitza: ariketa

Erregresioa: ariketa-zerrenda era trinkoan (PDF)

10. ikasgaia: erregresioa

9. ikasgaia: korrelazioa

R: 8. praktika (zuzenketa batzuekin bigarren orrian)

R: 7. praktika

R: 6. praktika

R: 5. praktika

R: 4. praktika

Zortzigarren ikasgaia: Asoziazioa

Zazpigarren ikasgaia: Diapositibak: kontzentrazioa eta pobrezia , eta ariketen esteka.

Seigarren ikasgaia: Kaxa diagrama eta beste

Bostgarren ikasgaia: Diapositibak: alborapena eta kurtosia (modu trinkoan), eta ariketen esteka (aukeran, enuntziatuak PDFn)

R frogari buruzko argibideak

Laugarren ikasgaia

Hirugarren ikasgaia

Bigarren ikasgaia

Lehen ikasgaia

Fitxak

ESTEKAK

Wikibooks

R grafikoen irudi galeria, kodearekin batera

TXANTILOIAK

Interpolaziorako

Lorenz kurbak eratzeko

BESTELAKOAK

Aurkezpena

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2016: Estatistika aplikatua

Uztaileko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Nota guztiak

2016ko ekaineko bigarren zatiko azterketa ebatzia (t+p)

2016KO EKAINEKO LEHEN ZATIKO AZTERKETA EBATZIA (T+P)

Maiatzeko bigarren zatiko azterketa ebatzia (azken bertsioa: 05-14. 15:13)

Diapo: froga parametrikoak

Eskema: froga parametrikoak

Bolada frogarako taula

Wilcoxon: bigarren orria soilik inprimatu

Diapo: inferentzia

Taulak: normala, Student t eta khi karratu

Slides: banakuntza normala

Martxoko lehen zatiko azterketa ebatzia (prak+test)

BIGARREN ZATIA

Diapositibak: Poisson eta esponentziala

LEHEN ZATIA

Laburpena: zorizko aldagaiak eta horien ezaugarriak

Laburpena: probabilitate-kalkulua (bigarren edizioa) (ezin da azterketan bertan erabili eta ikasteko laguntza gisa bakarrik dago hemen)

Diapositibak: prozesu binomialak

Diapositibak: utilitate-funtzioak

Diapositibak: za-en ezaugarriak

Diapositibak: zorizko aldagaiak

BESTELAKOAK

Koadernorako izena emandako ikasleen zerrenda: zerrendan ez dagoenak ezin du koadernoa aurkeztu

Wikiliburuak: probabilitate-problemak

Fitxak

Ikasgida

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2015-2016: Datuen analisia

Global guztiak

Ekaineko azterketa: lehen zatiko praktika, eta lehen zatiko testa (zuzenak: CAABA-BDACA); bigarren zatiko praktika, eta bigarren zatiko testa (zuzenak: CACBC-ADCAB)

Urtarrileko azterketa:lehen zatiko praktika, eta lehen zatiko testa (zuzenak: BCDDA-BCCAB); bigarren zatiko praktika, eta bigarren zatiko testa (zuzenak: DDCCA-AACBB)

Abenduko bigarren azterketa ebatzia (prak+test)

2015eko azaroa: lehen zatiko azterketa ebatzia (prak+test)

TXANTILOIAK (KOADERNOA ETA AZTERKETA)

Interpolaziorako

Lorenz kurbak eratzeko

MATERIALA

Leunketa_ariketa

Diapositibak: denbora serieak

Pearson koefizientearen interpretazioa

Korrelazio motak

Diapositibak: atributu-aldagai kuantitatibo

Diapositibak: Kontzentrazioa, pobrezia eta aniztasuna

Diapositibak: Kurtosia

Diapositibak: Alborapena

Diapositibak: Sakabanatzea

Diapositibak: Kuantilak

Altuera datuen maiztasun poligonoen irudia, kodearekin batera

Lehen ikasgaiko diapositibak

Aurkezpena

Fitxak

Estekak

Wikibooks

R grafikoen irudi galeria, kodearekin batera

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2015: Estatistika aplikatua

nota guztiak

Uztaileko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Uztaileko lehen zatiko testa eta praktika

Ekaineko lehen zatiko azterketa ebatzia

Ekaineko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Maiatzeko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Martxoko lehen zatiko azterketa ebatzia (test+prak)

Slides: argibide batzuk froga parametrikoei buruz

Errepikatzaileentzat oharra: 8. gaia ez da sartzen.

Slides: normala (1:sarrera eta 2:ezaugarriak)

Banakuntzen normalen konparazio irudia (2:ezaugarriak atalaren bukaeran txertatzeko)

Taulak: normala, Student t eta khi karratu

Bolada frogarako taula

Wilcoxon: bigarren orria soilik inprimatu

Aurten lehenengo zatian Rko agindu hauek bakarrik sartzen dira: urnsamples, dhyper, pbinom eta dbinom

Slides: Poisson

Slides:binomialak (gehi zuzenketa ortografikoren bat, gehi azalpentxoren bat)

Slides: itxaropena

FITXAK

IKASGIDA

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2014-15: Datuen analisia

NOTA GUZTIAK

Ekaineko bigarren zatiko praktika eta

testa (zuzenak: ADDBC-ADAAD)

Ekaineko lehen zatiko praktika eta ekaineko lehen zatiko testa (zuzenak: CABCA-DCADA)

Urtarrileko bigarren zatiko praktika eta testa (zuzenak: BACAD-DCDAC)

Urtarrileko lehen zatiko praktika eta urtarrileko lehen zatiko testa (zuzenak: ADDCB-CAABD)
Abendua: 2. zatiko azterketa ebatzia

2014ko azaroko lehen zatia ebatzita

Ikasgida

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi

2013-2014: Estatistika aplikatua

NOTA GUZTIAK

uztaileko lehen zatiko azterketa ebatzia

uztaileko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Ekaineko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Ekaineko lehen zatiko azterketa ebatzia

Maiatzeko bigarren zatiko azterketa ebatzia

Martxoko lehen zatiko azterketa ebatzia

Fitxak

Taulak: normala, Student t eta khi karratu

Bolada frogarako taula

Wilcoxon frogarako taula: bigarren orria bakarrik inprimatu

Prozesu binomialekin loturiko banakuntzak: slides

Banakuntzen normalen konparazio irudia

Momentuak (III. gaia)

Aurkezpena eta ebaluaketa

Azterketak atalean publikatua | Iruzkin bat utzi